AML Compliance | Elementele și cultura de conformitate

Descrierea cursului:

În cadrul acestei sesiuni de pregătire, sunt tratate aspecte privind principalele elemente ale unui program pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), cultura de conformitate si rolul conducerii superioare.

Primul capitol, intitulat ”Elementele Programului AML/CFT” prezintă aspecte esențiale legate de guvernanța internă, programul de conformitate, cele trei linii de apărare, și cadrul de control intern.

 În cadrul celui de-al doilea capitol, intitulat ”Cultura de conformitate și rolul conducerii superioare”, sunt prezentate principalele provocări și beneficii pentru instituțiile financiare și non-financiare, precum și responsabilitățile conducerii superioare.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Get Course
Language: Romanian
Enrolled: 114 students
Duration: 20 min
Lectures: 3
Video: 20 min
Level: Intermediate

Related Courses

Compliance powered by Deloitte
20 min
€129
Descrierea cursului: În cadrul acestei sesiuni de pregătire, sunt tratate aspecte privind principalele elemente ale unui program pentru prevenirea ...
Intermediate
3 Lectures
20 min
€129
Compliance powered by Deloitte
45 min
€150
In dieser Schulung haben wir uns mit den wichtigsten Pflichten der meldepflichtigen Unternehmen im Bereich der Kundenkenntnis befasst. Die aktuelle...
Proficient
10 Lectures
45 min
€150
Compliance powered by Deloitte
26 min
€260
De ce să urmați acest curs: Cursul “Prevenirea fraudei” conține o descriere amănunțită a metodelor de prevenire și a acțiunilor disponi...
Intermediate
6 Lectures
26 min
€260
Compliance powered by Deloitte
21 min
€260
Why take this course: The  “Fraud prevention” training is a more in-depth description of preventive methods and actions available to organizations....
Intermediate
4 Lectures
21 min
€260
Compliance powered by Deloitte
24 min
€260
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Die Schulung “Betrugsprävention” ist eine vertiefte Beschreibung der Präventionsmethoden und -m...
Intermediate
6 Lectures
24 min
€260
Compliance powered by Deloitte
17 min
€129
Kursbeschreibung: In dieser Schulung werden Aspekte der wichtigsten Elemente eines AML/CFT-Programms, der Compliance-Kultur und der Rolle der Gesch...
Intermediate
4 Lectures
17 min
€129
Compliance powered by Deloitte
75 min
€299
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Die internationale Rahmenschulung zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption soll den Teilnehmern helfen ...
Intermediate
12 Lectures
75 min
€299
Compliance powered by Deloitte
115 min
€399
Why take this course: The “Fraud investigation” training is designed to assist organizations in gaining a better understanding of fraud investigati...
Proficient
10 Lectures
115 min
€399
Compliance powered by Deloitte
30 min
€250
Internationale Sanktionen sind heute zu einem Schlüsselelement in den internationalen Beziehungen geworden. Es handelt sich um Zwangsmaßnahmen, die...
Introductory
6 Lectures
30 min
€250
Compliance powered by Deloitte
43 min
€399
Dlaczego warto wziąć udział w tym kursie: Szkolenie uświadamiające w zakresie przeciwdziałania przekupstwu i korupcji ma na celu pomóc uczestnikowi...
Introductory
7 Lectures
43 min
€399
Compliance powered by Deloitte
83 min
€299
De ce să urmați acest curs: Training-ul privind cadrul internațional de combatere a mitei și a corupției este conceput pentru a ajuta la obținerea ...
Intermediate
15 Lectures
83 min
€299
Compliance powered by Deloitte
24 min
€250
Descrierea cursului: Prezenta sesiune de instruire este dedicată investigațiilor interne ce țin de aria AML/CFT, fiind structurată în două capitole...
Proficient
4 Lectures
24 min
€250
Compliance powered by Deloitte
60 min
€299
Why take this course: The “Antifraud framework” training is a walkthrough of the antifraud international framework that should be considered by ent...
Proficient
4 Lectures
60 min
€299
Compliance powered by Deloitte
17 min
€129
Kursbeschreibung: In dieser Schulung werden Fragen im Zusammenhang mit der Verpflichtung der berichterstattenden Stellen, eine organisationsweite S...
3 Lectures
17 min
€129
Compliance powered by Deloitte
45 min
€299
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Die Schulung “Rahmenwerk zur Betrugsbekämpfung” ist ein Durchgang durch das internationale Rahm...
Proficient
12 Lectures
45 min
€299
Compliance powered by Deloitte
85 min
€299
  Why take this course: The Anti-Bribery and Anti-Corruption International framework training is designed to assist the participant in gaining...
Intermediate
8 Lectures
85 min
€299
Compliance powered by Deloitte
17 min
€129
Course Description: This training covers aspects of the key elements of an AML/CFT program, the compliance culture, and the role of senior manageme...
Intermediate
3 Lectures
17 min
€129
Compliance powered by Deloitte
50 min
€399
De ce să urmați acest curs: Formarea de conștientizare Anti-Mită și Anticorupție este concepută pentru a ajuta participantul în dobândirea unei mai...
Introductory
9 Lectures
50 min
€399
Compliance powered by Deloitte
21 min
€250
What you will learn:  This training session is dedicated to internal investigations related to the AML/CFT area, being structured in the following ...
Proficient
3 Lectures
21 min
€250
Compliance powered by Deloitte
76 min
€399
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Der Kurs “Betrugsermittlung” soll Unternehmen helfen, Betrugsermittlungen besser zu verstehen. ...
Proficient
17 Lectures
76 min
€399
Compliance powered by Deloitte
18 min
€129
Descrierea cursului: În cadrul acestei sesiuni de pregătire, sunt abordate aspecte privind obligația entităților raportoare de a efectua o evaluare...
Intermediate
3 Lectures
18 min
€129
Compliance powered by Deloitte
48 min
€299
De ce să urmați acest curs: Cursul “Cadrul de desfășurare al Antifraudei” oferă o trecere în revistă a cadrului internațional de antifr...
Proficient
11 Lectures
48 min
€299
Compliance powered by Deloitte
87 min
€399
De ce să urmați acest curs: Cursul “Investigarea fraudelor” este conceput pentru a ajuta organizațiile să înțeleagă mai bine investigaț...
Proficient
10 Lectures
87 min
€399
Compliance powered by Deloitte
16 min
€250
Beschreibung des Kurses: Diese Schulung widmet sich internen Ermittlungen im Zusammenhang mit AML/CFT-Bereich und ist in zwei Kapitel unterteilt: D...
Proficient
3 Lectures
16 min
€250
Compliance powered by Deloitte
29 min
€250
International sanctions have become a key element in international relations these days. They are coercive measures applied against states, quasi-s...
3 Lectures
29 min
€250
Compliance powered by Deloitte
60 min
€299
Why take this course: The Fraud awareness training contains general aspects related to fraud and it is designed to increase the participants’ knowl...
Introductory
5 Lectures
60 min
€299
Compliance powered by Deloitte
54 min
€150
Descrierea cursului:  În cadrul acestei sesiuni de pregătire, vom aborda aspecte privind principalele obligații ale entităților raportoare în aria ...
Proficient
8 Lectures
54 min
€150
Compliance powered by Deloitte
60 min
€399
Why take this course: The Anti-Bribery and Anti-Corruption awareness training is designed to assist the participant in gaining a better understandi...
Introductory
7 Lectures
60 min
€399
Compliance powered by Deloitte
44 min
€399
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Das Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptions-Sensibilisierungstraining soll den Teilnehmern dabei helfen ein ...
Introductory
9 Lectures
44 min
€399
Compliance powered by Deloitte
16 min
€129
What you will learn:  In this training course, we will address issues regarding the obligation of reporting entities to conduct a ML/TF risk assess...
Advanced
2 Lectures
16 min
€129
Compliance powered by Deloitte
57 min
€299
Warum sollten Sie diesen Kurs besuchen? Die Schulung zur Betrugsbewusstsein beinhaltet allgemeine Aspekte im Zusammenhang mit Betrug und soll das W...
Introductory
11 Lectures
57 min
€299
Compliance powered by Deloitte
43 min
€150
During this training session, we have addressed issues concerning the main obligations of reporting entities in the area of customer awareness. The...
Proficient
5 Lectures
43 min
€150
Compliance powered by Deloitte
31 min
€250
Sancțiunile internaționale au devenit un element cheie în relațiile internaționale din prezent. Acestea reprezintă măsuri coercitive aplicate împot...
Introductory
3 Lectures
31 min
€250
Compliance powered by Deloitte
60 min
€299
De ce să urmați acest curs: Cursul de conștientizare a fraudei conține aspecte generale legate de fraudă și este conceput pentru a spori gradul de ...
Introductory
10 Lectures
60 min
€299
Individual
Business
Partner

Register as Individual

For those who are individual learners, team members of a business, business professionals.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

By registering you accept terms and conditions

Already on DB Academy?

Register as Business

Business Leaders / HR Responsibilities / Other company representatives who want to upskill employees.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

By registering you accept terms and conditions

Already on DB Academy?

Register as Partner

For companies which want to colobrate with DB Academy and publish educational content for their customers.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

By registering you accept terms and conditions

Already on DB Academy?

Login

Authanticate to DB Academy.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

New to DB Academy?

Forgot your password?