Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Utilizarea acestui site web și a serviciilor de pe acest site web furnizate de platformă www.dbacademy.digital denumită "Compania") fac obiectul următorilor Termeni și condiții (denumit în continuare "Acordul"), toate părțile și subpărțile acestuia fiind încorporate în mod specific prin trimitere. Prezentul acord reglementează utilizarea tuturor paginilor de pe acest site web (denumite în continuare în mod colectiv "site-ul web") și a oricăror servicii furnizate de sau pe acest site web ("servicii")

DEFINIȚII - Părțile la care se face referire în prezentul acord se definesc după cum urmează:

  1. a) Companie/noi/noi: Compania, în calitate de creator, operator și editor al site-ului web, pune la dispoziția utilizatorilor site-ul web și anumite servicii de pe acesta. Companie, noi, noi, nostru, nostru și alte pronume la persoana întâi se vor referi la Companie, precum și la toți angajații și afiliații Companiei.
  2. b) dumneavoastră, Utilizatorul, Clientul: dumneavoastră, în calitate de utilizator al Site-ului, veți fi menționat în cadrul acestui Acord cu pronume de persoana a doua, cum ar fi dumneavoastră, dumneavoastră, al dumneavoastră, sau ca Utilizator sau Client.
  3. c) Părțile: În mod colectiv, părțile la prezentul acord (Societatea și dumneavoastră) vor fi denumite părți.

 

CONSIMȚĂMÂNT ȘI ACCEPTARE - Prin utilizarea site-ului web, garantați că ați citit și revizuit acest acord și că sunteți de acord să vă supuneți acestuia. Dacă nu sunteți de acord să vă supuneți acestui acord, vă rugăm să părăsiți imediat site-ul web. Compania este de acord să vă ofere utilizarea acestui site web și a serviciilor numai dacă sunteți de acord cu acest acord.

LICENȚĂ DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB - Compania vă poate furniza anumite informații ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului web sau a serviciilor. Astfel de informații pot include, fără a se limita la acestea, documentație, date sau informații dezvoltate de Companie și alte materiale care vă pot ajuta în utilizarea Site-ului web sau a Serviciilor ("Materiale ale Companiei"). Sub rezerva prezentului acord, Compania vă acordă o licență neexclusivă, limitată, netransferabilă și revocabilă pentru a utiliza Materialele Companiei numai în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului web și a Serviciilor. Materialele Companiei nu pot fi utilizate în niciun alt scop, iar această licență încetează la încetarea utilizării de către dumneavoastră a site-ului web sau a serviciilor sau la rezilierea prezentului acord.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ - Sunteți de acord că Site-ul și toate Serviciile furnizate de Companie sunt proprietatea Companiei, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, brevetele și alte proprietăți intelectuale ("Proprietatea Intelectuală a Companiei"). Sunteți de acord că Societatea deține toate drepturile, titlurile și interesele în și pentru PI a Societății și că nu veți utiliza PI a Societății în niciun scop ilegal sau de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Sunteți de acord să nu reproduceți sau să distribuiți PI a Companiei în niciun fel, inclusiv electronic sau prin înregistrarea de noi mărci comerciale, nume comerciale, mărci de servicii sau Uniform Resource Locators (URL), fără permisiunea scrisă expresă a Companiei.

  1. a) Pentru a vă pune la dispoziție site-ul web și serviciile, acordați prin prezenta Companiei o licență gratuită, neexclusivă și mondială pentru a copia, afișa, utiliza, difuza, transmite și realiza lucrări derivate din orice conținut pe care îl publicați, încărcați sau îl puneți la dispoziție în alt mod pe site-ul web ("Conținutul dvs."). Compania nu revendică niciun alt drept de proprietate asupra Conținutului dumneavoastră.
  2. b) În cazul în care considerați că oricare dintre drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală au fost încălcate sau altfel încălcate prin postarea de informații sau media de către un alt utilizator al nostru, vă rugăm să ne contactați.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI - În calitate de utilizator al site-ului web sau al serviciilor, vi se poate solicita să vă înregistrați la noi. Atunci când faceți acest lucru, veți alege un identificator de utilizator, care poate fi adresa dvs. de e-mail sau un alt termen, precum și o parolă. De asemenea, este posibil să furnizați informații personale, inclusiv, dar fără a se limita la, numele dvs. Sunteți responsabil pentru asigurarea acurateței acestor informații. Aceste informații de identificare vă vor permite să utilizați site-ul web și serviciile. Nu trebuie să împărtășiți aceste informații de identificare cu nicio terță parte, iar dacă descoperiți că informațiile dvs. de identificare au fost compromise, sunteți de acord să ne notificați imediat în scris. Notificarea prin e-mail va fi suficientă. Sunteți responsabil pentru menținerea siguranței și securității informațiilor dvs. de identificare, precum și pentru a ne ține la curent cu orice modificare a informațiilor de identificare a turului. Furnizarea de informații false sau inexacte sau utilizarea site-ului web sau a serviciilor pentru a favoriza frauda sau o activitate ilegală reprezintă un motiv de reziliere imediată a acestui acord.

UTILIZARE ACCEPTABILĂ - Sunteți de acord să nu utilizați site-ul web sau serviciile în scopuri ilegale sau în orice scop interzis în temeiul prezentei clauze. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul web sau serviciile în niciun mod care ar putea afecta site-ul web, serviciile sau activitatea generală a companiei. De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați site-ul web sau serviciile: l) Pentru a hărțui, abuza sau amenința alte persoane sau pentru a încălca în alt mod drepturile legale ale oricărei persoane; Il) Pentru a încălca orice drepturi de proprietate intelectuală ale Companiei sau ale oricărei terțe părți; III) Pentru a încărca sau a disemina în alt mod orice virus informatic sau alt software care poate deteriora proprietatea altei persoane; IV) Pentru a comite orice fraudă; V) Pentru a participa sau a crea orice joc de noroc, loterie sau schemă piramidală ilegală; VI) Pentru a publica sau distribui orice material obscen sau defăimător; VII) Pentru a publica sau distribui orice material care incită la violență, ură sau discriminare față de orice grup; VIII) Pentru a colecta ilegal informații despre alții.

MARKETING ȘI PUBLICITATE AFILIATĂ - Compania, prin intermediul site-ului web și al serviciilor, se poate angaja în marketing afiliat, prin care Compania primește un comision sau un procent din vânzarea de bunuri sau servicii pe sau prin intermediul site-ului web. De asemenea, Compania poate accepta publicitate de la întreprinderi comerciale sau poate primi alte forme de compensații pentru publicitate.

ASUMAREA RISCULUI - Site-ul web și Serviciile sunt furnizate doar în scopuri de comunicare. Recunoașteți și sunteți de acord că nicio informație postată pe site-ul nostru nu este destinată a fi un sfat juridic, un sfat medical sau un sfat financiar și că nu a fost creată nicio relație fiduciară între dumneavoastră și Companie. De asemenea, sunteți de acord că achiziționarea de către dvs. a oricăruia dintre produsele de pe site-ul web se face pe propriul dvs. risc. Compania nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru niciun sfat sau alte informații oferite pe site-ul web.

VÂNZĂRI - Compania poate vinde bunuri sau servicii sau permite terților să vândă bunuri sau servicii pe site-ul web. Compania se angajează să fie cât mai exactă posibil în ceea ce privește toate informațiile referitoare la bunuri și servicii, inclusiv descrierile și imaginile produselor. Cu toate acestea, Compania nu garantează acuratețea sau fiabilitatea informațiilor despre orice produs, iar dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că achiziționați astfel de produse pe propriul risc. În ceea ce privește bunurile sau serviciile vândute de alții, Compania nu își asumă nicio răspundere pentru niciun produs și nu poate oferi nicio garanție cu privire la vandabilitatea, adecvarea, calitatea, siguranța sau legalitatea acestor produse. Pentru orice reclamație pe care o puteți avea împotriva producătorului sau vânzătorului produsului, sunteți de acord să vă adresați direct producătorului sau vânzătorului și nu Companiei. Prin prezenta, exonerați Compania de orice pretenții legate de bunuri sau servicii fabricate sau vândute de terți, inclusiv de orice pretenții de garanție sau de răspundere pentru produse.

INGINERIE INVERSĂ ȘI SECURITATE - Sunteți de acord să nu întreprindeți niciuna dintre următoarele acțiuni: a) să faceți inginerie inversă sau să încercați să faceți inginerie inversă sau să dezasamblați orice cod sau software de pe sau de pe site-ul web sau de pe Servicii; b) să încălcați securitatea site-ului web sau a serviciilor prin orice acces neautorizat, eludarea criptarea sau a altor instrumente de securitate, extragerea de date sau interferența cu orice gazdă, utilizator sau rețea.

PIERDERI DE DATE - Compania nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea contului sau a conținutului dumneavoastră. Sunteți de acord că utilizarea site-ului web sau a serviciilor se face pe propriul risc.

DESPĂGUBIRE - Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Compania și oricare dintre afiliații acesteia (dacă este cazul) și să ne exonerați de orice pretenții legale și cereri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care pot apărea din sau în legătură cu utilizarea sau utilizarea abuzivă a site-ului web sau a serviciilor, încălcarea de către dvs. a prezentului acord, sau comportamentul sau acțiunile dvs. Sunteți de acord că Societatea va putea să-și aleagă propriul consilier juridic și poate participa la propria apărare, dacă Societatea dorește.

POLITICA SPAM - Vă este strict interzis să folosiți site-ul web sau oricare dintre Serviciile Companiei pentru activități ilegale de spam, inclusiv colectarea de adrese de e-mail și informații personale de la alte persoane sau trimiterea de e-mailuri comerciale în masă.

LINKURI ȘI CONȚINUT DE LA TERȚI - Compania poate posta ocazional link-uri către site-uri web ale unor terțe părți sau alte servicii. Sunteți de acord că Societatea nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio pierdere sau pagubă cauzată ca urmare a utilizării de către dvs. a oricăror servicii ale unor terțe părți legate de site-ul nostru.

MODIFICARE ȘI VARIAȚIE - Compania poate, din când în când și în orice moment, fără a vă anunța, să modifice prezentul acord. Sunteți de acord cu faptul că Societatea are dreptul de a modifica prezentul acord sau de a revizui orice lucru conținut în acesta. Sunteți de acord, de asemenea, că toate modificările la acest acord intră în vigoare imediat după postarea pe site-ul web și că modificările sau variațiile vor înlocui orice versiune anterioară a acestui acord, cu excepția cazului în care versiunile anterioare sunt menționate sau încorporate în mod specific în cea mai recentă modificare sau variație a acestui acord.

  1. a) În măsura în care o parte sau o subparte a prezentului acord este considerată ineficientă sau invalidă de către o instanță de judecată, sunteți de acord că versiunea anterioară, în vigoare, a prezentului acord va fi considerată pe deplin aplicabilă și valabilă.
  2. b) Sunteți de acord să monitorizați în mod regulat prezentul acord și să consultați data intrării în vigoare afișată în partea de sus a acestuia pentru a observa modificările sau variațiile. De asemenea, sunteți de acord să vă ștergeți memoria cache atunci când faceți acest lucru pentru a evita accesarea unei versiuni anterioare a prezentului acord. Sunteți de acord că utilizarea în continuare a site-ului web după orice modificare a prezentului acord reprezintă o manifestare a acordului dvs. continuu cu prezentul acord.
  3. c) În cazul în care nu reușiți să monitorizați orice modificare sau variație a prezentului acord, sunteți de acord că o astfel de omisiune va fi considerată o renunțare pozitivă la dreptul dumneavoastră de a revizui acordul modificat.

ÎNTREGUL ACORD - Prezentul acord constituie întreaga înțelegere dintre părți în ceea ce privește utilizarea acestui site web. Prezentul acord anulează și înlocuiește toate acordurile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, scrise sau orale, cu privire la utilizarea acestui site web.

ÎNTRERUPERI DE SERVICII - Este posibil ca Societatea să fie nevoită să întrerupă accesul dvs. la site-ul web pentru a efectua servicii de întreținere sau de urgență, în mod programat sau neprogramat. Sunteți de acord că accesul dvs. la site-ul web poate fi afectat de întreruperi neprevăzute sau neprogramate, indiferent de motiv, dar că societatea nu va fi responsabilă pentru orice daune sau pierderi cauzate de astfel de întreruperi.

TERMEN, REZILIERE ȘI SUSPENDARE - Compania poate rezilia acest acord cu dumneavoastră în orice moment, din orice motiv, cu sau fără motiv. Compania își rezervă în mod special dreptul de a rezilia prezentul acord dacă încălcați oricare dintre termenii descriși în prezentul document, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Companiei sau ale unei terțe părți, nerespectarea legilor aplicabile sau a altor obligații legale și/sau publicarea sau distribuirea de materiale ilegale. Dacă v-ați înregistrat pentru un cont la noi, puteți, de asemenea, să reziliați acest acord în orice moment, contactându-ne și solicitând rezilierea. La încetarea prezentului acord, orice prevederi care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii vor rămâne în vigoare.

NICI O GARANȚIE - Sunteți de acord că utilizarea Site-ului și a Serviciilor se face pe riscul dvs. unic și exclusiv și că orice Servicii furnizate de noi sunt "așa cum sunt". Prin prezenta, Compania renunță în mod expres la toate garanțiile exprese sau implicite de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la garanția implicită de adecvare la un anumit scop și garanția implicită de vandabilitate. Compania nu garantează că site-ul web sau serviciile vor satisface nevoile dumneavoastră sau că site-ul web sau serviciile vor fi neîntrerupte, fără erori sau sigure. De asemenea, Compania nu oferă nicio garanție cu privire la fiabilitatea sau acuratețea informațiilor de pe site-ul web sau obținute prin intermediul Serviciilor. Sunteți de acord cu faptul că orice daune care vă pot apărea, prin intermediul sistemului dvs. informatic sau din cauza pierderii datelor dvs. ca urmare a utilizării de către dvs. a Site-ului web sau a Serviciilor este responsabilitatea dvs. exclusivă și că Societatea nu este răspunzătoare pentru astfel de daune sau pierderi.

LIMITAREA RĂSPUNDERII - Compania nu este răspunzătoare pentru daunele care ar putea apărea din cauza utilizării de către dvs. a site-ului web sau a serviciilor, în măsura în care acest lucru este permis de lege.

LIMBA - Toate comunicările sau notificările efectuate în temeiul prezentului acord se redactează în limba engleză.

JURISDICȚIE, LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI ALEGEREA LEGII APLICABILE - Prin utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sau a Serviciilor, sunteți de acord ca legile din România să guverneze orice problemă sau dispută legată sau rezultată din acest Acord, precum și orice dispută de orice fel care ar putea apărea între dumneavoastră și Companie, cu excepția prevederilor privind conflictul de legi. În cazul în care se inițiază orice litigiu permis în mod specific în cadrul acestui Acord, părțile sunt de acord să se supună jurisdicției instanțelor judecătorești din București, începând cu Judecătoria 1st sector. Părțile sunt de acord că această alegere a legii aplicabile, a locului de desfășurare și a jurisdicției nu este permisivă, ci mai degrabă de natură obligatorie.

SEVERABILITATE - În cazul în care o parte sau o subparte a prezentului acord este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanță de judecată, părțile și subpărțile rămase vor fi puse în aplicare în cea mai mare măsură posibilă. În astfel de condiții, restul prezentului acord va continua să fie pe deplin în vigoare.

NU RENUNȚĂ - În cazul în care nu reușim să punem în aplicare o prevedere a acestui acord, acest lucru nu va constitui o renunțare la orice aplicare viitoare a acelei prevederi sau a oricărei alte prevederi. Renunțarea la orice parte sau subparte a prezentului acord nu va constitui o renunțare la orice altă parte sau subparte.

RUBRICI DOAR PENTRU COMODITATE - Titlurile părților și subpărților din prezentul acord au doar o funcție de confort și organizare. Titlurile nu afectează semnificația niciunei dispoziții din prezentul acord.

NICI O AGENȚIE, PARTENERIAT SAU ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE - Nu s-a creat nicio agenție, parteneriat sau asociere în participațiune între părți ca urmare a prezentului acord. Niciuna dintre părți nu are autoritatea de a o lega pe cealaltă față de terți.

COMUNICĂRI ELECTRONICE PERMISE: Comunicările electronice sunt permise ambelor părți în temeiul prezentului acord, prin e-mail.

Individual
Business
Partener

Înregistrați-vă ca Individual

Pentru cei care învață individual, membri ai echipei unei afaceri, profesioniști în afaceri.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

Prin înregistrare, acceptați termeni și condiții

Sunteți deja la DB Academy?

Înregistrați-vă ca Business

Lideri de afaceri / Responsabilități HR / Alți reprezentanți ai companiei care doresc să-și îmbunătățească angajații.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

Prin înregistrare, acceptați termeni și condiții

Sunteți deja la DB Academy?

Înregistrați-vă ca partener

Pentru companiile care doresc să colaboreze cu DB Academy și să publice conținut educațional pentru clienții lor.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

Prin înregistrare, acceptați termeni și condiții

Sunteți deja la DB Academy?

Autentificare

Autentificare la DB Academy.

{{this.errorMessage}}

{{this.successMessage}}

Ești nou la DB Academy?

Ați uitat parola?